[Thông Báo] Hợp Nhất Máy Chủ S1 Kinh Thành - S2 Lục Quỷ

[THÔNG BÁO] HỢP NHẤT DỮ LIỆU MÁY CHỦ S1- S2 NGÀY 21/01

Chào các Nhà Thám Hiểm.

Để nâng cao chất lượng máy chủ, BQT xin thông báo sẽ tiến hành hợp nhất dữ liệu Máy Chủ S1 - Kinh Thành và S2 - Lục Quỷ

Thời gian hợp nhất dữ liệu server : Lúc 09:00 - 11:00 Ngày 21/01

Sau khi tiến hành liên thông các Nhà Thám Hiểm ở các server hợp nhất có thể nhìn thấy nhau.

Các Quy Tắc hợp nhất server mà các Nhà Thám Hiểm cần lưu ý :

1. Nếu xuất hiện tên nhân vật giồng nhau, thì tên nhân vật server chính ko đổi, tên nhân vật server sau này sẽ tự động thêm ký hiệu. Nhân vật được thêm ký hiệu sẽ được một lần đổi tên miễn phí.
2. Nếu xuất hiện tên bang giống nhau, thì tên bang server chính ko đổi, tên bang server phụ sau này sẽ tự thêm ký hiệu của sv trước đây của 
3. Liên thông data bang server liên quan.
4. Liên thông dữ liệu đấu giá server liên quan.
5. Số lượng KNB mỗi nhân vật cùng tài khoản trên server liên quan không liên thông, tính riêng theo từng nhân vật.
6. Giữ lại tất cả nhân vật đã tạo của cùng 1 server trên server liên quan, có thể vào giao diện server trước đây chọn
7. Xếp hạng liên quan Luận Kiếm Môn sẽ reset, cần khiêu chiến lại
8. BXH sẽ sắp xếp theo data sau khi gộp
9. Danh Nhân Đường sẽ sắp xếp lại theo data sau khi gộp
10. Thao tác liên thông data không ảnh hưởng đến bất cứ data liên quan nào
11. Thao tác liên thông data không ảnh hưởng chọn server, đăng nhập theo server trước khi gộp.
12. Sự kiện trong game của các nhà Thám Hiểm sẽ không bị ảnh hưởng.

Lưu ý: 

♦ Trong thời gian hợp nhất dữ liệu các Nhà Thám Hiểm không nên nạp thẻ để tránh xảy ra lỗi.

♦ Không thể đăng nhập vào game trong thời gian liên thông Server.

Quà hợp nhất : Sau khi hợp nhất server BQT sẽ gửi môt phần quà nhỏ cho các nhà thám hiểm.

♦ Vàng x 200.000

♦ Đá Cường Hóa x 5

♦ Đá Bảo Tinh x 5

-------------------------------------------------------

Đạo Mộ Ký - Game Nhập Vai Phiêu Lưu Thế Giới Mở Đầu Tiên Trên Mobile tại Việt Nam!

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/daomoky

Fanpage: https://www.facebook.com/daomoky.vn/

Hội Những Nhà Thám Hiểm: https://www.facebook.com/groups/924818474566721/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn


 

 

 

Game SG140