[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN CARNIVAL

 

Thân chào các Nhà Thám Hiểm,

Trong 7 ngày đầu mở server. Các nhà thám hiểm đạt cấp độ 12 sẽ mở được chuỗi sự kiện Carnival Đua Top. Sự kiện này sẽ mang rất nhiều ưu đãi cho các Nhà Thám Hiểm.

 

I. Giới Thiệu:

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Carnival để vào giao diện.

Ấn để vào giao diện.

 

II. Hệ Thống sự kiện Carnival:

♦ Trong sự kiện Carnaval sẽ có 4 loại sự kiện :

♦ Sự Kiện Đua Top các tính năng :

Thời gian tổng kết phát thưởng qua thư của sự kiện đua top là vào lúc 23h00 mỗi ngày.

♦ Sự Kiện Đạt Mục Tiêu :

Các nhà Thám Hiểm hoàn thành nhiệm vụ đạt mục tiêu trong chuỗi sự kiện Carnaval sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

♦ Tiệm Hạn Giờ :

- Trong carnaval sẽ có tiệm hạn giờ. Mỗi ngày sẽ bán nhiều vật phẩm ưu đãi khác nhau, các nhà thám hiểm nhớ kiểm tra tiệm hạn giờ để tránh bị mất quyền lợi.

 

Ngoài ra các nhà thám hiểm còn có thể nhận thêm Thưởng mục tiêu khi hoàn thành các mục tiêu trong chuỗi sự kiện Carnaval:

Sau đây Dương Dương đi vào chi tiết sự kiện Carnaval :

♦ Ngày 1 : Đua Lực Chiến Trang Bị, các nhà thám hiểm tham gia tăng lực chiến trang bị qua những tính năng : Tăng cấp chiến y, luyện trang bị, cường hóa, đúc lại.

♦ Hạng 1 tổng lực chiến trang bị toàn thân và đạt 70.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Áo) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 30
Ngọc rồng x 30
Vàng x 200.000

♦ Hạng 2-3 tổng lực chiến trang bị toàn thân và đạt 40.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Áo) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 15
Vàng x 150.000

 

♦ Hạng 4-10 tổng lực chiến trang bị toàn thân và đạt 40.000 lực chiến :

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 10
Kho Báo thần bí x 10
Vàng x 100.000

 

♦ Quà toàn dân tổng lực chiến trang bị toàn thân và đạt 22.000 lực chiến:

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 3
Kho Báo thần bí x 3
Vàng x 50.000

♦ Mục tiêu ngày 1 : Luyện cấp trang bị toàn thân đạt

♦ Ngày 2 : Đua lực chiến bậc thú, Nhà Thám Hiểm tham gia nâng cấp tọa kỵ để đua top

♦ Hạng 1 tổng lực chiến thú toàn thân và đạt 50.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Giáp Vai) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 30
Ngọc rồng x 30
Vàng x 200.000

 

♦ Hạng 2-3 tổng lực chiến thú cưỡi toàn thân và đạt 30.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Giáp Vai) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 15
Vàng x 150.000

♦ Hạng 4-10 tổng lực chiến thú cưỡi toàn thân và đạt 70.000 lực chiến :

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 10
Kho Báo thần bí x 10
Vàng x 100.000

 

♦ Quà toàn dân tổng lực chiến thú cưỡi toàn thân và đạt 7.000 lực chiến:

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 3
Kho Báo thần bí x 3
Vàng x 50.000

♦ Mục tiêu ngày 2 : nâng cấp bật tọa kỵ

♦ Ngày 3 : Đua lực chiến bối sức, Nhà thám hiểm tham gia nâng cấp Bối sức để tăng lực chiến

♦ Hạng 1 tổng lực chiến bối sức toàn thân và đạt 30.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Áo Choàng) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 30
Ngọc rồng x 30
Vàng x 200.000

♦ Hạng 2-3 tổng lực chiến bối sức toàn thân và đạt 15.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Áo Choàng) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 15
Vàng x 150.000

♦ Hạng 4-10 tổng lực chiến bối sức toàn thân và đạt 15.000 lực chiến :

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 10
Kho Báo thần bí x 10
Vàng x 100.000

♦ Quà toàn dân tổng lực chiến bối sức toàn thân và đạt 8.000 lực chiến:

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 3
Kho Báo thần bí x 3
Vàng x 50.000

♦ Mục Tiêu Ngày 3 : nâng cấp Bối Sức để nhận thưởng.

♦ Ngày 4 : Đua lực chiến Minh Khí, Nhà Thám Hiểm tham gia nâng cấp Minh Khí để đua top

♦ Hạng 1 tổng lực chiến Minh Khí toàn thân và đạt 25.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Giáp Chân) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 30
Ngọc rồng x 30
Vàng x 200.000

♦ Hạng 2-3 tổng lực chiến Minh Khí toàn thân và đạt 30.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Giáp Chân) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 15
Vàng x 150.000

♦ Hạng 4-10 tổng lực chiến Minh Khí toàn thân và đạt 70.000 lực chiến :

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 10
Kho Báo thần bí x 10
Vàng x 100.000

♦ Quà toàn dân tổng lực chiến Minh Khí toàn thân và đạt 7.000 lực chiến:

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 3
Kho Báo thần bí x 3
Vàng x 50.000

♦ Mục tiêu ngày 4 : Nâng cấp minh khí nhận quà

♦ Ngày 5 : Đua lực chiến Cộng Sự, Nhà Thám Hiểm tham gia nâng cấp Cộng Sự để tăng lực chiến đua top

♦ Hạng 1 tổng lực chiến Cộng Sự đạt 35.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Tay) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 30
Ngọc rồng x 30
Vàng x 200.000

♦ Hạng 2-3 tổng lực chiến Cộng Sự đạt 30.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Tay) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 15
Vàng x 150.000

♦ Hạng 4-10 tổng lực chiến Cộng Sự đạt 70.000 lực chiến :

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 10
Kho Báo thần bí x 10
Vàng x 100.000

♦ Quà toàn dân tổng lực chiến Cộng Sự đạt 7.000 lực chiến:

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 3
Kho Báo thần bí x 3
Vàng x 50.000

♦ Mục tiêu ngày 5 : Nâng cấp tổng cấp Cộng Sự(Tướng) nhận quà

 

Ngày 6 : Đua cấp đá khảm trang bị, Nhà Thám Hiểm khảm đá vào trang bị để đua top.

♦ Hạng 1 tổng cấp đá khảm đạt 240 :

Phần Thưởng
(Mũ) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 30
Ngọc rồng x 30
Vàng x 200.000

♦ Hạng 2-3 tổng cấp đá khảm đạt 160 :

Phần Thưởng
(Mũ) Trang bị cam cấp 30 x 1
Kho Báo thần bí x 15
Vàng x 150.000

♦ Hạng 4-10 tổng cấp đá khảm đạt 160 :

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 10
Kho Báo thần bí x 10
Vàng x 100.000

♦ Quà toàn dân tổng cấp đá khảm đạt 60:

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 3
Kho Báo thần bí x 3
Vàng x 50.000

 

♦ Mục tiêu ngày 6 : khảm đá nhận quà, cấp đá càng cao càng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

♦ Ngày 7 : Đua lực chiến toàn thân, Nhà Thám Hiểm tăng lực chiến bản thân để tham gia vào sự kiện.

♦ Hạng 1 tổng lực chiến toàn thân đạt 450.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Giày) Trang bị đỏ cấp 40 x 1
Kho Báo thần bí x 30
Ngọc rồng x 30
Vũ khí cam cấp 30 x 1

♦ Hạng 2-3 tổng lực chiến toàn thân đạt 300.000 lực chiến :

Phần Thưởng
(Giày) Trang bị cam cấp 40 x 1
Kho Báo thần bí x 15
Vàng x 150.000

♦ Hạng 4-10 tổng lực chiến toàn thân đạt 300.000 lực chiến

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 10
Kho Báo thần bí x 10
Vàng x 100.000

♦ Quà toàn dân tổng lực chiến toàn thân đạt 150.000 lực chiến

Phần Thưởng
Ngọc rồng x 3
Kho Báo thần bí x 3
Vàng x 50.000

 

♦ Mục tiêu ngày 7 : Nâng lực chiến toàn thân để nhận thưởng

 

Chúc các Nhà thám hiểm có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Đạo Mộ Ký.

 

-------------------------------------------------------

Đạo Mộ Ký - Game Nhập Vai Phiêu Lưu Thế Giới Mở Đầu Tiên Trên Mobile tại Việt Nam!

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/daomoky

Fanpage: https://www.facebook.com/daomoky.vn/

Hội Những Nhà Thám Hiểm: https://www.facebook.com/groups/924818474566721/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140